Tin tức

Hiệp Hội Xe Điện Việt Nam kết nối người tiêu dùng với nhà cung cấp

Hiệp Hội Xe Điện Việt Nam

Việc thành lập Hiệp Hội Xe Điện Việt Nam đáp ứng đúng nhu cầu kết nối thông tin của các nhà sản xuất, nhà cung cấp xe điện và người tiêu dùng.  Thị trường xe điện tại Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây cùng với xu thế của thế […]